Kontakt

Dostupni smo Vam u svakom trenutku

za sve informacije i upite.

 

Telefon
Email:

runolist@runolist.hr

Formular

Česta pitanja

Koja je cijena odvoza smeća?

Cjenik usluga prikupljanja komunalnog otpada nije jednak za sve općine. Naš cjenik možete pogledati ovdje. Za višak komunalnog otpada nude se vreće volumena 120 l po cijeni od 15,00 kuna.

Gdje se prijavljuje novi korisnik usluga za odvoz otpada?

Ako želite novo kućanstvo priključiti u usluge odvoza miješanog komunalnog otpada potrebno je doći u naš ured i potpisati papir (revers) o preuzimanju PVC posude.

Što je sve potrebno i na koji način se odjavljuje od usluga odvoza otpada?

Ako želite odjaviti svoje kućanstvo od usluga odvoza komunalnog miješanog otpada morate doći u naš ured, popisati papir o odjavi odvoza otpada te vratiti PVC kantu.

Gdje mogu pogledati raspored odvoza otpada?

Otpad se prikuplja u predviđenim spremnicima od 120 L s utisnutim logotipom tvrtke Runolist d.o.o. i registracijskim brojem za kućni otpad. Raspored možete pronaći ovdje.