Poštovani korisnici,

obavještavamo Vas da smo prestali sa radom prikupljanja  i odvoza miješanog komunalnog otpada.

Hvala svim vjernim korisnicima na  poslovnoj suradnji.