Obavijest – odvoz otpada

Poštovani korisnici, obavještavamo Vas da smo prestali sa radom prikupljanja  i odvoza miješanog komunalnog otpada. Hvala svim vjernim korisnicima na  poslovnoj suradnji.