Poštovani,

u ponedjeljak 18.04.2022. na Uskrsni ponedjeljak neće biti prikupljanja i odvoza otpada.

Sljedeće prikupljanje obaviti će se u ponedjeljak, 25.04.2022. kao i sav višak otpada bez naknade.

 

Runolist d.o.o. Vrpolje